At rejse 

Forsikring på rejsen.

Rejseforsikringer dækker kun akut opstået sygdom og skader på rejsen.

”En medicinsk forhåndsvurdering fortæller dig, om din kroniske eller nuværende sygdom også vil være dækket på din rejse, hvis du får brug for behandling. Det er SOS Internationals læger, der vurderer, hvordan du vil være dækket på rejseforsikringen”.


Som patientforening vi vil anbefale, at du altid kontakter dit forsikringsselskab før en udenlandsrejse.


”Du skal være opmærksom på, at der kan være risiko for, at forsikringen ikke dækker dig for en kronisk sygdom, hvis din sygdom ikke er stabil op til rejsen. Så er der nemlig større risiko for, at du får brug lægehjælp eller må indlægges på selve rejsen. Det samme gælder, hvis du er ved at købe en rejse eller skal til at betale et restbeløb for en allerede bestilt rejse. Hvis din kroniske sygdom ikke er stabil, kan du få afvist dækning fra din forsikring.

Er du kronisk syg, behøver du kun at kontakte SOS International, såfremt du har fået ændret i din medicin (også hvis det er på eget initiativ), eller hvis din sygdom har krævet ekstraordinære lægeundersøgelser (udover de almindelige, planlagte kontroller), inden for de seneste to måneder før din afrejse. (NB! For nogle forsikringsselskaber gælder det inden for de seneste 6 måneder før afrejse. Er du i tvivl, så kontakt dit forsikringsselskab).  

Har du, eller har du haft, en behandlingskrævende sygdom inden for de seneste to måneder, eller er du i et udredningsforløb, hvor du afventer yderligere undersøgelser/behandlinger efter hjemkomsten, anbefaler vi dig at søge om en medicinsk forhåndsgodkendelse.

SOS International bruger ikke lægeerklæringer i forbindelse med medicinsk forhåndsvurdering. Har vi behov for supplerende oplysninger, vil vi bede om at se din patientjournal for de seneste to måneder. I visse tilfælde vil det være nødvendigt at se journaler længere tilbage”.


➜ Læs mere på sos.eu.

© Alfa-1.dk 2017-18