Forskningsforsøg

[Tilbage til forsiden] 


Vi søger deltagere til et klinisk forskningsforsøg

Har du alfa1-antitrypsin-mangel?

Vi søger mænd og kvinder, der har fået stillet diagnosen alfa1-antitrypsin-mangel og emfysem, og som kunne være interesserede i at deltage i et treårigt forsøg på Århus Universitetshospital eller Gentofte Hospital.

Du kan være egnet til at deltage, hvis du:

  • er 18-70 år gammel
  • har fået stillet diagnosen alfa1-antitrypsin-mangel
  • har en lungefunktion på ≥ 30 % og < 80 % af den forventede
  • har været ikke-ryger (heller ingen e-cigaretter) i de sidste 12 måneder forud for screeningen
  • ikke har fået foretaget lunge- eller levertransplantation
  • ikke har nogen metalgenstande i kroppen, der ville kunne påvirke kvaliteten af CT-scanningen af din

brystkasse

I dette forsøg vil deltagerne modtage ugentlige infusioner af enten forsøgsmedicinen eller placebo. Deltagere, der randomiseres til at modtage forsøgsmedicin, vil modtage enten 60 eller 120 mg/kg af forsøgsmedicinen. Forsøgsmedicinen er "Alpha1-Proteinase Inhibitor (Human), Modified Process", også kaldet Alpha-1 MP (Prolastin-C®).

Infusionerne kan gives på forsøgsstedet eller i eget hjem af en hjemmesygeplejerske. Du må højst:

springe i alt 9 infusioner over på et år springe infusioner over 4 uger i træk

Forsøget anses for at være forskning, fordi forsøgsmedicinen ikke er godkendt til behandling af alfa1- antitrypsin-mangel i Danmark.
Der udbetales godtgørelse for transportomkostninger. Der udbetales ikke godtgørelse for tabt indtjening.

Når forsøget er afsluttet, vil du få mulighed for at deltage i et toårigt forlængelsesforsøg, hvor du vil modtage ugentlige infusioner af den aktive medicin Prolastin-C®, 60 mg/kg.

Hvis du ønsker flere oplysninger om deltagelse i forsøget, bedes du kontakte forsøgsteamet ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger:

Forsøgssygeplejerske: Lis Ottesen og Lena Johnsen Telefon: 7846 2106
Lungemedicinsk forskning
Århus Universitetshospital

Nørrebrogade 44, Bygning 1A, st. 8000 Århus C

Forsøgssygeplejerske: Karen Sofie Krohn Telefon: 3867 7218 (Karen Sofie) Lungemedicinsk forskningshed Y Gentofte Hospital

Kildegårdsvej 28, opgang 1D, st.tv 2900 Hellerup

GTi1201_Grifols_Advertising_Denmark_V2.0_25Jan2018 


© Alfa-1.dk 2017-18