Min medicin


Min.medicin.dk er en hjemmeside om medicin, sygdomme, undersøgelser og behandling skrevet i et let tilgængeligt sprog. Oplysningerne er målrettet dig, der er patient, pårørende eller ansat i sundhedssektoren. Min.medicin.dk er et arbejdsredskab, som anvendes af sosu-assistenter, sosu-hjælpere og andet personale, som arbejder i plejesektoren, på bosteder og lignende.   

Hvis du har en længerevarende sundhedsuddannelse, anbefaler vi, at du bruger pro.medicin.dk


Sådan finansieres min.medicin.dk:  

• Lægemiddelvirksomheder betaler en licens for hvert lægemiddel, der omtales i medicin.dk. 

• Regioner og kommuner betaler for at integrere min.medicin.dk i deres hospitals- og omsorgssystemer. 

• En række private kunder betaler for at bruge min.medicin.dk’s information på deres egne sider. © Alfa-1.dk 2017-18