NOTAT: Behandling med antitrypsin

[Tilbage til foreningen]


NYT!! Behandling med antitrypsin har også positiv indvirkning på leveren.

For ganske nyligt er et studie af leveren hos alfa-1 patienter blevet offentliggjort af en række tyske og østrigske læger samt Alexsander Krag, Odense Universitetshospital. Studiets resultater er offentliggjort i Journal of Hepatology.

Artiklens titel er: ”Behandling baseret på øgning af alfa-1 antitrypsin er forbundet med en forbedring i leverrelaterede parametre i patienter med stærkt nedsat alfa-1 antitrypsin.”

I alt har 364 ZZ’ere været undersøgt.  Ingen havde erkendt leversygdom. Heraf var 221 i erstatningsbehandling med antitrypsin og 143 var ubehandlede for deres alfa-1.

Forskerne opregner 4 parametre, hvor de behandledes levertilstand er bedre end de ubehandlede.

·         lavere AST og GGT målinger (høje AST og GGT enzymmålinger er markører for leverskade)

·         mindre stivhed i leveren

·         lavere AST/blodplade forhold og lavere Fibrosis-4 værdier (høje værdier er markører for leverfibrose)

·         øgning af blodplader (lavt antal af blodplader er en markør for forhøjet blodtryk ved blodkarret der fører ind i leveren).

Konklusionen er: Dataene fra studiet viser at øgning af alfa-1 antitrypsin kan have en positiv indflydelse på leversygdomme hos patienter med PiZZ genotype. Men man siger også, at yderligere studier er nødvendige for at forstå mekanismerne bag.

Behandling med antitrypsin skal vurderes i Medicinrådet.

Som tidligere orienteret har overlæge Torgny Wilcke, Gentofte Universitetshospital, ansøgt Medicinrådet om at erstatningsbehandling med antitrypsin godkendes som en standartbehandling. En godkendelse vil betyde, at udvalgte sygehuse kan begynde en egentlig behandling af vores sygdom, således at den progressive forværring af vores sygdom standses.

På nuværende tidspunkt har Medicinrådet vedtaget at sætte arbejdet med ansøgningen i gang.

Dertil skal der nedsættes en fagkomite. Først udpeges der er formand for komiteen. Dette er ikke sket endnu. Derefter skal der eksperter ind i komiteen. Vi forventer at Alfa-1 Danmark får sæde i denne komite, som eksperter på området. Vi kender som patienter virkningerne af den manglende behandling.

Vi vil pege på Jannie Schymann og Heinrich Andreasen som patienternes ambassadører i komiteen.

Hvornår og hvordan det falder ud er endnu helt uvist, men med de entydige resultater af de forsøg som mange af os har deltaget i og med den helt nye viden om den positive indvirkning på leveren har vi grund til forsigtig optimisme.

 

 

 

© Alfa-1.dk 2017-18