Privatpolitik

     PRIVATLIVSPOLITIK    FOR   ALFA - 1     DANMARK

 

Punkt 1

 

Vi er den dataansvarlige  - hvordan kontakter du os

Som ansvarlige for Alfa -1 tager vi din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler personoplysninger

i forbindelse med dit medlemskab seriøst, og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelses-

politik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data

 

Punkt  2

 

Registrerede  kontaktoplysninger   til ALFA - 1

Kontaktperson  Thorkild Pedersen

Adresse:  Sangfuglestien  5, 2400  København NV

CVR : 27390684

Tlf : 4529909503

Mail : info@alfa-1.dk

Website : www.alfa-1.dk

 

Punkt  3

 

Formålene  med  retsgrundlaget  for  behandlingen  af  dine  personoplysninger

Vi  indsamler og opbevarer  dine  oplysninger  i forbindelse med dit medlemskab  jfr  persondata-

forordningens  art   6  stk.

 

Punkt  4

Katagorier  af  personoplysninger

 

 

Vi  behandler  som udgangspunkt  almindelige personoplysninger  som navn,  adresse , telefonnummer

e mailadresse

Punkt  5

 

Databehandlere ,  som vi overlader    dine personoplysninger  til

 

Skat samt Nets

 

Punkt  6

 

Overførsel  til  modtagere i tredjelande , herunder internationale  organisationer

 

Ingen

 

Punkt  7

 

Hvor har vi dine personoplysninger  fra ?

 

Vi   indhenter   dine   personoplysninger  fra  dig  selv

 

Punkt  8

 

Opbevaring  af dine personoplysninger

 

Vi  opbevarer  dine  personoplysninger    længe  som medlemskabet  mellem  dig

og  ALFA -1  eksisterer.  Stopper  du  som  medlem  af  ALFA -1  sletter  vi  dine 

personoplysninger , efter 3 måneder, hvis du er bidrags yder efter 5 år

 

Punkt  9

 

Retten  til  at  trække  samtykke  tilbage

 

Vi  anvender  som  regel  ikke  samtykke  i   forbindelse  med  dit  medlemskab

Skulle  du  have  givet  samtykke  til  os  til  noget  ekstra  , så  har du  til  enhver  tid

ret til at trække  dette samtykke  tilbage .  Dette  kan  du  gøre  ved  at  kontakte os på de

kontaktoplysninger  der fremgår under  punkt  2 

 

Punkt  10

 

Dine  rettigheder

 

Du  har  efter  data beskyttelsforordningen   en   række rettigheder  i  forhold  til  vores  behandling

af  oplysninger   om  dig , hvis  du  vil  gøre  brug  af  dine  rettigheder,   skal  du  kontakte  os

 

Du  kan  læse  mere  om  dine  rettigheder  i  DATATILSYNETS  vejledning  om  de  registreredes

rettigheder ,  som  du  finder    www.datatilsynet.dk

 

Punkt  11

 

 

Du  bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarligt selskab, såfremt  du  er  utilfreds  med

vores  behandling  af  dine  personoplysninger , Du  har  ret  til  at  indgive  klage  til Datatilsynet ,  hvis

du er utilfreds  med  den  måde , vi  behandler  dine personoplysninger  på.

    

 

 

© Alfa-1.dk 2017-18