Støt foreningen


➜ Bidrag kan indbetales til Danske Bank Reg.nr.: 1551 Kontonr.: 6273890 eller via Mobilepay på: 67648.

Vi har i foreningen paragraf 8 A status

For at bibeholde den status,som gør det muligt at fratrække alle bidrag i SKAT, kræves det at:


§ 1. Godkendelse efter ligningslovens § 8 A af almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, institutioner mv. forudsætter, at følgende grundlæggende betingelser alle er opfyldt:1) Midlerne anvendes til fordel for en kreds af personer, der ikke geografisk eller på anden måde er begrænset til et befolkningsunderlag på under 35.000.2) Antallet af gavegivere i EU/EØS årligt overstiger 100.3) Den enkelte gavegiver skal i løbet af året samlet have ydet en gave på mindst 200 kr. til den pågældende almenvelgørende og almennyttige forening, fond, stiftelse eller institution.Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2014.

Med andre ord kræves det, for at vi kan genvinde retten til at I som bidragsyder, må trække det fra i skat, at vi årligt modtager minmum 100 bidrag af kr. 200,00.
På forhånd 1000 tak for enhver støtte, der vil bliver brugt for medlemmerne og med omtanke.

© Alfa-1.dk 2017-18