App’s

Et andet navn for computerprogram er applikation. Forkortes det så til ‚”app‘” drejer det sig om et program til smartphones og tablets.

Sådan henter du en app på din smartphone/tablet

Søg på navnet i

  • App Store (iPhone / iPad)
  • Google Play (Android smartphones og tablets)
  • Windows Phone Store (Windows smartphones)

Klik på den app, du vil vide mere om – alle viste app’s er gratis.

Akuthjaelp

AKUTHJÆLP
Google PlayApp Store

PILL REMINDER
Google PlayApp Store

INDLÆGSSEDLER
Google PlayApp Store

Medicinkort 200x200

MEDICINKORTET
Google PlayApp Store

MEDICINTJEK
Google PlayApp Store

PATIENTHÅNDBOGEN
Google PlayApp Store

Hjertestarter

TRYGFONDEN HJERTESTARTER
Google PlayApp Store

En stor opfordring til gruppen og andre interesserede!

Vi mangler medlemmer til at nå vores mål for at være under § 8a, som omhandler skattefradrag for firmabidrag og fonde.

Hvis du melder dig ind efter 1 juli, er det halvt bidrag resten af året, da der opkrævning for hvert nyt år den 2 januar.

Du kan melde dig ind her eller på mobilepay 67648, husk der at skrive medlemskab eller støttemedlem.

Hvis du allerede er medlem, er der måske nogen i familien eller vennekredsen, der kan være interesserede i at blive støttemedlemmer for 100,- kr.

Tusind tak ♥️