Generalforsamling 2020

Indkaldelse til den udskudte ordinære generalforsamling for 2020

 

Hermed har vi fornøjelsen at invitere dig til Alfa-1 Danmarks generalforsamling

søndag den 21. juni 2020 kl. 10.

Generalforsamlingen bliver afholdt på Zoom.

 

VIGTIGT

Ønsker du at deltage, er det vigtigt at du forhåndstilmelder dig til:   gunhil.norhave@alfa-1.dk

Dette skal ske senest onsdag d.10. juni.

Herefter vil du blive kontaktet af Gunhil, som vil afprøve at du kan komme på Zoom.

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

   

1.                      Valg af dirigent og referent.

 

2.                      Formandens/bestyrelsens beretning om Alfa-1 Danmarks virksomhed i det forløbne år. Er fremsendt på mail.

 

3.                      Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

    4.               Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.

·       Ændring af kontingent, der stilles forslag om at hæve prisen på vores kontingent fra de nuværende 200,- til fremadrettet 225,- kr. pr. år.

    5.             Fastsættelse af alm. kontingent.

                      Bestyrelsen har fremsat forslag om forhøjelse af kontingent.

 

    6.               Valg af bestyrelsesmedlemmer:

                     

Følgende er på valg:                             

Claus Astradsson                                     (accepterer genvalg for 2 år)

Heinrich Andreassen                               (accepterer genvalg for 2 år)

Birgit Nielsen                                            (accepterer genvalg for 2 år)

Hans Hansen                                           (accepterer genvalg for 2 år)

 

     7.              Valg af suppleanter til bestyrelsen.        

 

     8.              Valg af revisor.

 

     9.              Eventuelt.

 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamling. Altså senest d. 7. juni 2020

 

Der kan stemmes via fuldmagt (vedlagt), hvis man ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen.


➜ Se og download Fuldmagt-dokumentet HERFRA

 

 

Med venlig hilsen

Alfa-1 Danmark

© Alfa-1.dk 2017-18