Gunhils legeplads

14.10.2021

Nye el-løbehjul til alle i bestyrelsen

Fordi overskudet de seneste år har været overvældende, har vi i bestyrelsen vedtaget at vi fortjener et honorar, som vi vil modtage som hver et el-løbehjul.

Vi takker og bukker.

14.10.2021

Vi ønsker nu at omformulere hvad foreningens formål er!

Fremover skal det være en legeplads for lungesyge, så de kan mødes landet rundt og lege, det være sig el-løbehjul eller brætspil, BARE LEG

 

Korte fakta

Alfa-1-antitrypsinmangel (ZZ) kan give lungesygdom, sjældenere leversygdom hos voksne og hos enkelte børn også leversygdom fra fødslen
1 ud af 25 danskere er raske bærere af et enkelt anlæg for alfa-1-antitrypsin mangel
2 voksne bærere kan få børn med alfa-1-antitrypsin mangel. NU SKAL VI IKKE HULKE, VI SKAL LEGE

Bliv medlem – det koster kun 225,- kr. om året.

En stor opfordring til gruppen og andre interesserede!

Vi mangler medlemmer til at nå vores mål for at være under § 8a, som omhandler skattefradrag for firmabidrag og fonde.

Hvis du melder dig ind efter 1 juli, er det halvt bidrag resten af året, da der opkrævning for hvert nyt år den 2 januar.

Du kan melde dig ind her eller på mobilepay 67648, husk der at skrive medlemskab eller støttemedlem.

Hvis du allerede er medlem, er der måske nogen i familien eller vennekredsen, der kan være interesserede i at blive støttemedlemmer for 100,- kr.

Tusind tak ♥️