Om Alfa-1 Danmark

Alfa-1 Danmark stiftedes i 1995

Foreningens formål er at

  • optimere livsbetingelserne for mennesker med Alfa-1-antitrypsin-mangel
  • skabe et forum for Alfa-1-patienter og deres pårørende til gensidig støtte, erfaringsudveksling og tilegnelse af viden
  • opnå offentlighedens forståelse, accept og støtte til imødekommelse af Alfa-1-patienters behov.
  • fremme internationalt samarbejde om Alfa-1-antitrypsinmangel
Alfa-1 Danmark arrangerer informationsmøder og kurser, og ca. seks gange årligt modtager medlemmerne nyhedsbrev med nyt om forskning i alfa-1-antitrypsinmangel samt foreningens aktiviteter.

Korte fakta

  • Alfa-1-antitrypsinmangel (ZZ) kan give lungesygdom, sjældenere leversygdom hos voksne og hos enkelte børn også leversygdom fra fødslen
  • 1 ud af 25 danskere er raske bærere af et enkelt anlæg for alfa-1-antitrypsin mangel
  • 2 voksne bærere kan få børn med alfa-1-antitrypsin mangel