Om Alfa-1 Danmark

Alfa-1 Danmark stiftedes i 1995

Foreningens formål er at

  • optimere livsbetingelserne for mennesker med Alfa-1-antitrypsin-mangel
  • skabe et forum for Alfa-1-patienter og deres pårørende til gensidig støtte, erfaringsudveksling og tilegnelse af viden
  • opnå offentlighedens forståelse, accept og støtte til imødekommelse af Alfa-1-patienters behov.
  • fremme internationalt samarbejde om Alfa-1-antitrypsinmangel

Alfa-1 Danmark arrangerer informationsmøder og kurser, og ca. seks gange årligt modtager medlemmerne nyhedsbrev med nyt om forskning i alfa-1-antitrypsinmangel samt foreningens aktiviteter.

 

Korte fakta

Alfa-1-antitrypsinmangel (ZZ) kan give lungesygdom, sjældenere leversygdom hos voksne og hos enkelte børn også leversygdom fra fødslen
1 ud af 25 danskere er raske bærere af et enkelt anlæg for alfa-1-antitrypsin mangel
2 voksne bærere kan få børn med alfa-1-antitrypsin mangel 

 

En stor opfordring til gruppen og andre interesserede!

Vi mangler medlemmer til at nå vores mål for at være under § 8a, som omhandler skattefradrag for firmabidrag og fonde.

Hvis du melder dig ind efter 1 juli, er det halvt bidrag resten af året, da der opkrævning for hvert nyt år den 2 januar.

Du kan melde dig ind her eller på mobilepay 67648, husk der at skrive medlemskab eller støttemedlem.

Hvis du allerede er medlem, er der måske nogen i familien eller vennekredsen, der kan være interesserede i at blive støttemedlemmer for 100,- kr.

Tusind tak ♥️