Regler og love

Handicapkort, brobizz og ledsagerkort

Som kronisk syg kan du være berettiget til Handicapkort og Brobizz samt ledsagerkort. Læs mere om det på Danske Handicaporganisationers hjemmeside: www.handicap.dk/brugerservice/ansoegningsskemaer

 

Kørselsfradrag fra 1’ste km

Handicappede og kronisk syge, som har særlige udgifter til transport mellem hjem og lønnet arbejde, kan i visse tilfælde få et ekstra fradrag. Hvis du kan benytte offentlig transport, kan du ikke få det ekstra fradrag. Læs mere her:

www.skat.dk/data.aspx?oid=2242324

Du bør få en udtalelse fra din læge der siger at du ikke kan benytte offentlig transport og evt ikke har kunnet det med 3 års tilbagevirkende kraft, dvs 2019, 2020 og 2021, hvor et berettiget fradrag også kan fratrækkes.
Takst i 2022:  kr 3,51 første 4 mdr, fra 1.maj 2022 kr 3,70, når regnestykket er lavet fratrækker du kr 2000,- i bundfradrag

En stor opfordring til gruppen og andre interesserede!

Vi mangler medlemmer til at nå vores mål for at være under § 8a, som omhandler skattefradrag for firmabidrag og fonde.

Hvis du melder dig ind efter 1 juli, er det halvt bidrag resten af året, da der opkrævning for hvert nyt år den 2 januar.

Du kan melde dig ind her eller på mobilepay 67648, husk der at skrive medlemskab eller støttemedlem.

Hvis du allerede er medlem, er der måske nogen i familien eller vennekredsen, der kan være interesserede i at blive støttemedlemmer for 100,- kr.

Tusind tak ♥️