Støt Alfa-1 Danmark

Bidrag kan indbetales med kontooverførsel eller via Mobile Pay:

➜ Danske Bank: Reg.nr.: 1551 · Kontonr.: 6273890

➜ Mobile Pay: 67648.

Vi har i foreningen paragraf 8 A status

For at bibeholde den status,som gør det muligt at fratrække alle bidrag i SKAT, kræves det at:

§ 1. Godkendelse efter ligningslovens § 8 A af almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, institutioner mv. forudsætter, at følgende grundlæggende betingelser alle er opfyldt:1) Midlerne anvendes til fordel for en kreds af personer, der ikke geografisk eller på anden måde er begrænset til et befolkningsunderlag på under 35.000.2) Antallet af gavegivere i EU/EØS årligt overstiger 100.3) Den enkelte gavegiver skal i løbet af året samlet have ydet en gave på mindst 200 kr. til den pågældende almenvelgørende og almennyttige forening, fond, stiftelse eller institution.Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2014.

Med andre ord kræves det, for at vi kan genvinde retten til at I som bidragsyder, må trække det fra i skat, at vi årligt modtager minmum 100 bidrag af kr. 200,00.

På forhånd 1000 tak for enhver støtte, der vil bliver brugt for medlemmerne og med omtanke.

En stor opfordring til gruppen og andre interesserede!

Vi mangler medlemmer til at nå vores mål for at være under § 8a, som omhandler skattefradrag for firmabidrag og fonde.

Hvis du melder dig ind efter 1 juli, er det halvt bidrag resten af året, da der opkrævning for hvert nyt år den 2 januar.

Du kan melde dig ind her eller på mobilepay 67648, husk der at skrive medlemskab eller støttemedlem.

Hvis du allerede er medlem, er der måske nogen i familien eller vennekredsen, der kan være interesserede i at blive støttemedlemmer for 100,- kr.

Tusind tak ♥️