Støt Alfa-1 Danmark

Bidrag kan indbetales med kontooverførsel eller via Mobile Pay:

➜ Danske Bank: Reg.nr.: 1551 · Kontonr.: 6273890

➜ Mobile Pay: 67648.

Vi har i foreningen paragraf 8 A status

For at bibeholde den status,som gør det muligt at fratrække alle bidrag i SKAT, kræves det at:

§ 1. Godkendelse efter ligningslovens § 8 A af almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, institutioner mv. forudsætter, at følgende grundlæggende betingelser alle er opfyldt:1) Midlerne anvendes til fordel for en kreds af personer, der ikke geografisk eller på anden måde er begrænset til et befolkningsunderlag på under 35.000.2) Antallet af gavegivere i EU/EØS årligt overstiger 100.3) Den enkelte gavegiver skal i løbet af året samlet have ydet en gave på mindst 200 kr. til den pågældende almenvelgørende og almennyttige forening, fond, stiftelse eller institution.Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2014.

Med andre ord kræves det, for at vi kan genvinde retten til at I som bidragsyder, må trække det fra i skat, at vi årligt modtager minmum 100 bidrag af kr. 200,00.

På forhånd 1000 tak for enhver støtte, der vil bliver brugt for medlemmerne og med omtanke.

Bliv medlem – det koster kun 225,- kr. om året.

En stor opfordring til gruppen og andre interesserede!

Vi mangler medlemmer til at nå vores mål for at være under § 8a, som omhandler skattefradrag for firmabidrag og fonde.

Hvis du melder dig ind efter 1 juli, er det halvt bidrag resten af året, da der opkrævning for hvert nyt år den 2 januar.

Du kan melde dig ind her eller på mobilepay 67648, husk der at skrive medlemskab eller støttemedlem.

Hvis du allerede er medlem, er der måske nogen i familien eller vennekredsen, der kan være interesserede i at blive støttemedlemmer for 100,- kr.

Tusind tak ♥️